Marinada (3)

Da bi naše meso bilo adekvatno za roštilj ili bilo kakvu vrstu termičke obrade, valjalo bi ga napacirati.