Ražanj (20)

Ražanj je mistična šipka na koju se najčešće nataknu životinjice koje žele postati hrana.